Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


323 Съобщение:
Дата: 20.09.2019
Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването /битова гореща вода/,считано от 8,30ч. на 20 09 2019 г. на следните сгради: 1.Улица „Розова долина“ бл.1;2;3. От ръководството

322 Съобщение:
Дата: 17.09.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването /битова гореща вода/,считано от 10,30ч. на 17 09 2019 г. на следните сгради: 1.Улица „Кракра“ бл. 15;25; 2. Улица „Рено“ бл. 2;3; 3. Улица „Търговска“ бл.30 Дружеството се извинява за причиненото неудобство От ръководството

321 Съобщение:
Дата: 05.09.2019
"Топлофикация Перник" АД уведомява своите абонати, че във връзка със Заповед № ПАМ - 3/04.09.2019г. на РИОСВ - Перник, считано от 05.09.2019г. до отпадане на принудителната административна мярка, ще бъде спряно топлоподаването на територията на гр. Перник.

320 Съобщение:
Дата: 03.09.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнали аварии на главни разпределителни тръбопроводи е нарушено топлоснабдяването /битова гореща вода/,считано от 14ч. на 03 09 2019 г. на следните сгради: кв. „Проучване“; -сп.зала „Борис Гюдеров“ кв.“Тева“: общоностен център; училище „Св. Константин Философ“. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

319 Съобщение:
Дата: 29.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването /битова гореща вода/,считано от 13ч. на 29 08 2019 г. на следните сгради – етажна собственост / СЕС/: ул.”Княз Ал. Батемберг” бл.№ №: 1;2;4;4А; ул.”Търговска” бл.№ №: 25;27;33; ул.”Георги Бенковски” бл.№ №: 24;26; От ръководството

318 Съобщение:
Дата: 26.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването, считано от 14 ч. на 26 09 2019 г. на сградите на следните адреси : ул.”Юрий Гагарин” бл.17;27;29;31;33;35;37;39; ул.“Рашко Димитров“ бл. 78;80; Фитнес център. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

317 Съобщение:
Дата: 21.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването с топла вода ,считано от 06.30 ч. на 22. 08. 2019 г. на следните сгради : Кв.“Мошино“: ул. „Юрий Гагарин“ бл.№1 вх. А;Б;В;Г;Д;Е;Ж;З Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

316 Съобщение:
Дата: 12.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването ,считано от 06 ч. на 13. 08. 2019 г. на следните сгради : Кв.“Тева“бл.№№:11;12;13;22;23;24;25;26;27;28;29;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;82;83;84;85;86;87. Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

315 Съобщение:
Дата: 12.08.2019
Уважаеми клиенти, във връзка с едновременното излизане на задълженията за м. 07/2019г. и изравнителните сметки на фирма „ДИРЕКТ” ЕООД, Ви уведомяваме, че сумите за връщане от изравняването ще можете да получите само на касите на „Топлофикация – Перник“ АД / ДСК – Изток и Минна Дирекция /, всеки работен ден след 13:00 ч. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

314 Съобщение:
Дата: 08.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на разпределителен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването ,считано от 13 ч. на 08 08. 2019 г. на следните сгради : ул.”Бучински път” бл.5 Дружеството се извинява за причиненото неудобство.