Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


268 Съобщение:
Дата: 12.02.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради авария на главен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси в кв.”Твърди ливади”: ул.”1-ви май” бл.12; ул.”Св.св. Кирил и Методий”бл. 14; Детска градина №8. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

267 Съобщение:
Дата: 06.02.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на главен топлопровод ще бъде прекратено топлоснабдяването на 07.02.2019 г. в 05ººч. на следните адреси : - ул.”Р. Димитров” бл.80,76/ж/ - ул.”Ю.Гагарин” бл.17,27,29,31,33,35,37,39

266 Съобщение:
Дата: 06.02.2019
"Топлофикация Перник" АД уведомява своите клиенти, че поради извършване на профилактика на помощни съоръжения в централата е възможно нарушаване качеството на топлоподаването в гр. Перник. Нормалното топлоподаване ще бъде възстановено до края на деня.

265 Съобщение:
Дата: 01.02.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че аварията на топлопровод е локализирана в кв.”Проучване”, който ще остане спрян до отстравяването ѝ. Централна градска част вече има нормално топлоподаване. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

264 Съобщение:
Дата: 01.02.2019
"Топлофикация Перник" АД уведомява своите клиенти в централна градска част, че поради сериозен теч от топлопровод ще има нарушения в топлоподаването на 01.02.2019г. Нормалното топлоподаване ще бъде възстановено ведна след отстраняване на аварията. Дружеството се извинявана на гражданите за причиненото неудобство.

263 Съобщение:
Дата: 29.01.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария в централен топлоизточник на 30.01.2019 са възможни нарушения на топлоподаването в града. Нормалното топлоподаване ще бъде възстановено до края на деня. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

262 Съобщение:
Дата: 19.01.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради авария в централен топлоизточник, са възможни нарушения на топлоподаването в града. Работи се по отстраняване на аварията. Нормалното топлоподаване, ще бъде възстановено до 24часа. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

261 Съобщение:
Дата: 16.01.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.“Силистра“ ще има нарушение на топлоснабдяването на адрес : -ул.”Козлодуй” № 4 -Детска ясла“Мечо Пух“ Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

260 Съобщение:
Дата: 02.01.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Мл.Стоянов” бл. 8 ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - ул.”Р. Димитров” бл.64 - ул.”Мл.Стоянов” бл.6,8,10.

259 Съобщение:
Дата: 13.12.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради авария на главен топлопровод ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси в кв.”Изток”: - ул.”Бл.Гебрев”бл. 32,37 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.