Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


139 Съобщение:
Дата: 9/08/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на главен топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването на 09.08.2017г. на следните адреси в Централна Градска Част: ул.”Брегалница” бл.10,12; ул.”Кресна”бл. 2; ул.”Св.св. Кирил и Методий” бл.2,2а,4; пл.”Кракра Пернишки” бл.17; Минна дирекция; Храм „Св.Иван Рилски”; Община Перник; ЕСГРАОН; Държавен архив; Спортна зала „Дружба”; ОДК; ЦДГ №2 „Родолюбче”; Дворец на културата. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

138 Съобщение:
Дата: 2/08/2017
„Топлофикация-Перник” АД уведомява потребителите на топлинна енергия, че поради планов ремонт и профилактика на производствени мощности в ТЕЦ „Република” с цел подготовка за новия отоплителен сезон, топлоснабдяването ще бъде преустановено от 00ч. на 15.08.2017г. до 00ч. на 01.09.2017г. Ръководството на „Топлофикация-Перник” АД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство.

137 Съобщение:
Дата: 2/08/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод в ЦГЧ ул.”Искър” ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Вардар” бл.41; ул.”Искър” бл.4,5; ул.”Кракра” бл. 56,58,60,62. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

136 Съобщение:
Дата: 24/07/2017
„Топлофикация - Перник” АД уведомява своите абонати, че ще прилага за следващия регулаторeн период следните цени, а именно: 1.Преференциална цена на електрическа енергия, без ДДС - 134,02лв./MWh. 2.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 37,13лв./MWh. 3.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 66,34 лв./MWh. 4.„Топлофикация-Перник” АД обявява и следните отстъпки: При консумация на топлинна енергия с топлоносител водна пара над 1000 MW -20,00 лв без ДДС/ MWh

135 Съобщение:
Дата: 05/07/2017
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Р. Димитров” зад бл.76 ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : ул.”Р. Димитров” бл.76 вх.Б,В,Г,Д,Е. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.