Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:

Уважаеми абонати, „Топлофикация – Перник“ АД допълнително инвестира в закупуването на устройства за автоматично управление на рециркулационната помпа за топла вода (пресостат) за да може да гарантираме по качественото подаване на топла вода в домовете Ви. Ръководството на „Топлофикация – Перник“ АД апелира за осигуряване на своевременен достъп на Нашия технически екип, за да може да бъдат обслужени по-голям брой абонатни станции. Технически екип извършва монтаж по изготвен план-график на пресостати в абонатните станции, за да може при спиране на водоснабдяването, рециркулационната помпа да се изключи. След възстановяване на водоснабдяването, помпата се включва автоматично.

350 Съобщение:
Дата: 24/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването ,считано от 9.30 ч. на 24. 01. 2020 г. на следните сгради: Ул.“Юрий Гагарин“ 1 вх. И;К;Л;М; Ул.“Юрий Гагарин“ 3; Автомоивка „Ройс“; Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

349 Съобщение:
Дата: 23/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването ,считано от 13.30ч. на 23. 01. 2020 г. на следните сгради: Ул.“Юрий Гагарин“ 1 вх. И;К;‘Л;М; Ул.“Юрий Гагарин“ 3; Автомоивка „Ройс“; Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

348 Съобщение:
Дата: 21/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването, считано от 12.00ч. на 21. 01. 2020 г. на следните сгради: Пл.“Кракра Пернишки“; Младежки дом; Дискотека „Скрийм“. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

347 Съобщение:
Дата: 20/01/2020
"Топлофикация Перник" АД уведомява своите абонати живущи на ул. "Ю. Гагарин" бл. 1 , вх. И, К, Л, М, ул. "Ю. Гагарин" бл. 3, бл. 11б, че на 21.01.2020г. поради ремонт на разпределителен тръбопровод ще бъдат с нарушено топлоподаване.

346 Съобщение:
Дата: 16/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главна топлопреносна магистрала е нарушено топлоснабдяването ,считано от 07.00ч. на 16. 01. 2020 г. на следните сгради: Ул. „Ю.Гагарин“бл.1,3,5,7,9,11,17,27,29,31,33,35,37,39; Ул.“РашкоДимитров“бл.с№№64,66,68,70,72Б,74,74а,76,78,80,87,89,91,93,95; Ул.„МладенСтоянов“ бл.№1,2,2А,3,4,5,5А,6,7,7А, 8,10,11,13; Ул.“Максим Горки“ бл.№2,4,6,10; Ул.„Йордан Благоев“№2,26А,35,46-48,34; Ул.“Бучински път“бл.№1,3,5; Ул.“Кадиевка“52. ПГАС“арх.Миланов“,13ОУ,4СОУ,Детски градини №3,4 ,автомивка „Ройс“, 3 поликлиника, ресторант „Елдорадо“. За извършването на аварийните работи се налага стесняване на ул.“Рашко Димитров“ за движение на МПС в участъка от бл.№70А до автосервиз „Охрид“/ул.“Кадиевка“/. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

345 Съобщение:
Дата: 11/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главна топлопреносна магистрала е нарушено топлоснабдяването на 11. 1. 2019 г. в Централната градска част, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Иван Пашов. Дружеството се извинява за причиненото неудобство От ръководството.

344 Съобщение:
Дата: 08/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главна топлопреносна магистрала е нарушено топлоснабдяването ,считано от 11.00ч. на 08. 01. 2020 г. на следните сгради: Улица „Кресна“ бл. 2; Улица „Брегалница“ бл. 10;12; Улица „Св. Св. Кирил и Методий“ бл.2;4; Площад „Кракра Пернишки“ 17; Бивша минна дирекция; Общински народен съвет; ГРАО; църква „Св. Иван Рилски“; Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството.

343 Съобщение:
Дата: 06/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването, считано от 12.00ч. на 06. 01. 2020 г. на следните сгради: 1.Улица „Рашко Димитров“ бл. 72 вх. Б Дружеството се извинява за причиненото неудобство От ръководството

342 Съобщение:
Дата: 04/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването, считано от 18.30ч. на 04. 01. 2020 г. на следните сгради: 1.Улица „Рашко Димитров“ бл. 72 вх. Б Дружеството се извинява за причиненото неудобство От ръководството

341 Съобщение:
Дата: 02/01/2020
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен разпределителен тръбопровод е нарушено топлоснабдяването, считано от 16,00ч. на 02. 01. 2020 г. на следните сгради: 1.Улица „Рашко Димитров“ бл. 72 вх. Б Дружеството се извинява за причиненото неудобство От ръководството