Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


316 Съобщение:
Дата: 12.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването ,считано от 06 ч. на 13. 08. 2019 г. на следните сгради : Кв.“Тева“бл.№№:11;12;13;22;23;24;25;26;27;28;29;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;82;83;84;85;86;87. Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

315 Съобщение:
Дата: 12.08.2019
Уважаеми клиенти, във връзка с едновременното излизане на задълженията за м. 07/2019г. и изравнителните сметки на фирма „ДИРЕКТ” ЕООД, Ви уведомяваме, че сумите за връщане от изравняването ще можете да получите само на касите на „Топлофикация – Перник“ АД / ДСК – Изток и Минна Дирекция /, всеки работен ден след 13:00 ч. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

314 Съобщение:
Дата: 08.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на разпределителен тръбопровод ще бъде нарушено топлоснабдяването ,считано от 13 ч. на 08 08. 2019 г. на следните сгради : ул.”Бучински път” бл.5 Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

313 Съобщение:
Дата: 02.08.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради възникнала авария на главна топлопреносна магистрала ще бъде нарушено топлоснабдяването, считано от 00.00ч. на 05.08. 2019 г. на сградите на следните адреси : ул.”ЮрийГагарин”бл.№№1;5;7;9;11;17;27;29;31;33;35; 37;39; ул.“РашкоДимитров“бл.№64;66;68;70;72Б;58Б;60А;74; 76;78;80;87;89;91;93;95;74а. ул.“МладенСтоянов“бл.№2;2А;4;6;8;10;11;13;1;3;5;5А; 7;7А. ул.“Максим Горки“ 2;4;6;10. ул.“Й.Благоев“ 2;26А;35;46-48;41. ул.“Кадиевка“ 52. ОДЗ 4;Автомивка“РОЙС“; 13ОУ.; ПГСА “Арх. Й. Миланов“; ОДЗ 3;р-т „Елдорадо“;III поликлиника;фитнес зала „Вива“. „Харков“ 1. ул.“Бучински път“ 1;3;5. При отстраняването на аварията може да се наложи стесняване за движение на МПС безименната улица в посока към Заводски строежи. Умоляваме водачите на МПС да се съобразяват с въвежданите ограничения. Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

312 Съобщение:
Дата: 29.07.2019
„Топлофикация -Перник“ АД уведомява клиентите на топлинна енергия/ползващи битова гореща вода/, че поради отстраняването на възникнали непредвидими форсмажорни обстоятелства в източника топлоснабдяването ще бъде нормализирано към 24 ч. на 30 07 2019 г. От ръководството

311 Съобщение:
Дата: 26.07.2019
„Топлофикация -Перник“ АД уведомява клиентите на топлинна енергия/ползващи битова гореща вода/, че поради възникнали непредвидими форсмажорни обстоятелства топлоснабдяването на следните обществени и жилищни сгради: ОДК; Дворец на културата; Детска градина „Родолюбче“; Държавен архив; Община Перник; бивша минна дирекция; „Физкултурна“ 16; „Кресна“2; „Брегалница“ 10 и 12; „Св. Св. Кирил и Методий“ 2, 4,; „Кракра Пернишки“ 17. Tоплоснабдяването ще бъде възстановено по-късно от предварително обявената дата 29.07.2019 г. Дружеството се извинява за причинените неудобства, но това е с цел намаляване на прекъсванията на топлоснабдяването на по-късен етап.

310 Съобщение:
Дата: 24.07.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява , че поради необходимостта от подмяна на дълъг участък от магистрален тръбопровод за отстраняване на авария на топлопреносна магистрала „Север“ по ул. “Рашко Димитров“ се налага затваряне на ул. “Рашко Димитров“ за движение на МПС , в участъка от „Рашко Димитров“ бл.70 и бл. 70А до ул. „Рига“/ 4 ОУ/, считано от 10.00ч на 24.07 2019г. до приключване на ремонтните работи. За целта ще бъде извършена съответната сигнализация. Умоляваме водачите на МПС да се съобразяват с въведените ограничения. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

309 Съобщение:
Дата: 23.07.2019
„Топлофикация – Перник” АД, уведомява , че поради отстраняване на авария на топлопреносна магистрала по ул. “Рашко Димитров“ се налага стесняване на ул. “Рашко Димитров“ за движение на МПС , в участъка от „Рашко Димитров“ бл. 70А до ул. „Рига“/ 4 ОУ/, за което ще бъде извършена съответната сигнализация. Умоляваме водачите на МПС да се съобразяват с въведените ограничения. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. От ръководството

308 Съобщение:
Дата: 16.07.2019
„Топлофикация - Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради отстраняване на авария на главна топлопроводна магистрала на ул. „ Несебър“ (южно от ОДЗ 11), се затваря за движение на МПС ул. „Несебър“ в участъка от ул. „Волгоград“ до ул. „Воронеж“, кв. Изток. Моля водачите на МПС да се съобразяват с въведената организация за движение.

307 Съобщение:
Дата: 11.07.2019
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод ще бъде прекратено топлоснабдяването на следните адреси : кв.”Х. Дол”бл.21,25,31 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.