Новини, съобщения, планови и аварийни спирания:


221 Съобщение:
Дата: 18.04.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Тева” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - кв.”Тева” бл. 10 до бл.13, бл.22 до бл.29, бл.45,бл.49 до бл.59,бл.82 до бл.87 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

220 Съобщение:
Дата: 13.04.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати , че поради възникнала авария на разпределителен топлопровод в кв.”Изток” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси: - ул.”Ю.Гагарин” бл. 33,35,37,39 - ул.”Р. Димитров” бл. 78,76/ж/ Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

219 Съобщение:
Дата: 12.04.2018
„Топлофикация- Перник” АД уведомява своите клиенти,че считано от 12.04.2018г. започва поетапно спиране на отоплението за сезон 2017/2018г. Последователността за спиране е съгласно действащата Наредба за топлоснабдяване №16/334 от 2007г. Сгради, които желаят да не се спира отоплението са длъжни в срок до 15.00ч на 13.04.2018г. да депозират писмено това си желание в сградата на Минна дирекция ет.1,ст.№ 10.

218 Съобщение:
Дата: 12.04.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати, че поради крупна авария на разпределителен топлопровод се налага прекъсване на топлоснабдяването на 12.04.2018г. на следните адреси в Централна Градска Част: -ул.”Петко Каравелов” бл.1,6,15,20,25,29 Поради спецификата на аварийно-ремонтните дейности и използуването на голямогабаритна техника ще бъде затворена за движение на МПС ул.” Петко Каравелов” от Изчислителният Център до кръстовището с ул.”В.Левски” на 12.04.2018г.до приключването им. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

217 Съобщение:
Дата: 11.04.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод на ул.”Р. Димитров” зад бл.76 ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : - ул.”Р. Димитров” бл.76 вх.Б,В,Г,Д,Е. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

216 Съобщение:
Дата: 03.04.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради крупна авария на главен топлопровод е прекратено топлоснабдяването на следните адреси в Централна Градска Част: - ул.”Брегалница” бл.10,12 - ул.”Кресна”бл. 2 - ул.”Св.св. Кирил и Методий” бл.2,2а,4 - пл.”Кракра Пернишки” бл.17 - Минна дирекция - Храм „Св.Иван Рилски” - Община Перник - ЕСГРАОН - Държавен архив - ОДК - Спортна зала „Дружба” - Детска градина № 2 ”Родолюбче” - Дворец на културата Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

215 Съобщение:
Дата: 28.03.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на главен топлопровод на ул.”Ю.Гагарин” до бл.46 ще има нарушение на топлоснабдяването днес на следните адреси : - ул. .”Бл.Гебрев” бл.58,56 - ул.”Лом” бл.3/а,б/ - ул.”Ю.Гагарин”бл.44,46 - ул.”Хасково”бл.1 Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

214 Съобщение:
Дата: 26.03.2018
„Топлофикация- Перник” АД уведомява своите абонати,че поради възникнала авария на топлопровод в кв.”Проучване” ще има нарушение на топлоснабдяването на следните адреси : - кв.”Проучване”бл.7,9,10,11,12,13,ОДЗ”Калина Малина” Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

213 Съобщение:
Дата: 23.03.2018
„Топлофикация- Перник” АД съобщава на своите абонати,че поради възникнала авария на главен топлопровод в кв.”Изток” ще бъде преустановено топлоснабдяването днес в Северен клон на квартал Изток- на север от ул. Ю.Гагарин и кв. Мошино. Топлоснабдяването ще бъде възтановено веднага след отстраняване на аварията. Ръководството на „Топлофикация- Перник” АД се извинява на гражданите за причиненото неудобство

212 Съобщение:
Дата: 23.03.2018
ОТНОСНО: ЛОКАЛИЗИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА Уведомяваме Ви, че поради възникнала авария на топлопровод захранващ Проучване №7,в следствие на която количеството на добавъчната вода се повиши над допустимите норми,се налага разкриването/разкопаването / на уличните, /тротоарни / настилки : По сервитута на топлопровода за Проучване №7 Начало на аварийно –възстановителните работи- на 23.03.2018 г. В процеса на работа ще бъде използвана следната техника: Ифа с агрегат/РК02127/ -РК6614АА,зил с агрегат/РК02128/-РК6961ВВ,Кран-РК1063АН,Багер-РК01362,ГАЗел-РК6002АМ,Форд-РК0873ВК и на ф-ма„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ”ЕООД Отговорник за срочното и качествено засипване,трамбоване,възстановяване на прокопаванията, поддържането им до полагането на настилката е инж.Людмил Иванов. Месторабота: „Топлофикация – Перник” АД