Въпроси и отговори

Въпрос от:

Емилия Александрова

Радиаторът ми загрява до половината по хоризонтал. Вероятно е запушен или има друг проблем. Извършва ли Топлофикация услуга, която да констатира проблема и да го отстрани и евентуално това кога става - когато има парно или когато е спряно през летния сезон?

Относно: услуги по вътрешни инсталации 

Г-жо Александрова

По повод на запитването  Ви, предоставяме следната информация:

1.„Топлофикация Перник“ АД не извършва услуги по вътрешни инсталации  собственост на клиентите. В този смисъл трябва да намерите юридическо или физическо лице, което да извърши ревизия на отоплителното тяло/промивка/ и на връзките на радиатора към щранга.

2.Това е най-добре да се извърши когато не работи отоплението за да не се пречи на останалите клиенти/ ако е сигурно установена причината/. В противен случай трябва да работи отоплението за да се установи проблема и тогава да се предприемат мерки.

3.Такива ремонти не се препоръчва да се извършват докато не се извърши отчет на уредите за дялово разпределение на топлинна енергия в сградата

 

Въпрос от:

Валентин Иванов

Има ли въобще и можете ли да изградите някакво байпас устройство с уред отчитащ температурата на водата на съществуващата в абонатната станция инсталация, което да отчита температурата на водата и да се подава към абонатите единствено и само топла вода, а да не се източва студена вода, както в момента се получава???

    Разяснявам - всики път да получа топла вода на чешмата източвам поне по 20л. до 70л. студена вода от крана, а по някога и повече. В последните 4 дни съм източил поне 200л. студена вода, а ще Ви плащам като за топла. Къответно Вас Ви домързея да съобщите в сатът си, че въобще не работите.

Относно: байпас в абонатната станция

Г-н Иванов,

По повод на запитването  Ви, предоставяме следната информация:

1.    Така зададен въпроса е неясен и отговора може да се тълкува погрешно

2.    Това че трябва да оттича водата за да дойде топла не е проблем в работата на абонатната станция/АС/ . Ако има аномалия в работата на АС това ще засегне всички клиенти а не само Вас.

3.    Проблемът който посочвате може да се дължи на няколко причини:

-   необитаване на апартамента на последния етаж, което води до задържане на въздух и неработеща рециркулация.

-   неползване на топла вода /запечатана/ в имота на последния етаж,, което води до същия ефект.

-   наличие на уред свързан към водопроводната инсталация, водещ до смущения в работата и.

4.     Що се отнася до оповестяване за аварии, дружеството винаги уведомява своите клиенти  на страницата на дружеството или на други местни електронни сайтове.

 

Въпрос от:

Богданка Николова

Здравейте, понеже не получавам писма за дължими месечни суми от години, исках да започна да следя онлайн, какви са ми задълженията към Топлофикация Перник. Опитах, но ми изписва че Аб. N 0110250004 е грешен. Този номер ми го пише на всяка платена касова бележка, така че мисля да е верен. Ако се изисква друг моля да ми кажете кой е-трудно е от 6 години поне да не получавам хартиена фактура и да не знам какво ми е месечното потребление

Относно: фактура на общинско жилище

Здравейте г-жо Николова,

Вие живеете в общинско жилище. Сумите, които дължите се начисляват към фактурата на община Перник. Данни за дължимите и начислени суми може да получите от община Перник. На касите на „Топлофикация Перник“ АД можете да заплатите сумите по старите си фактури (до месец 7.2019), както и сумите които дължите по блокираната и съдебна сметки.

Въпрос от:

M.Aleksieva

Здравейте, тъй като от скоро имаме монтирани топломери с дистанционен отчет, бих искала да попитам във фактурата, която издавате в поле изчислени топл. единици показанията само от индивидуалните топломери ли показвате или правите някакво допълнително разпределяне от топломера на блока? Въпроса ми е по повод последната издадена фактура от м.03.2020 в която е посочено за изчислени топл.единици 3, а реално от двата измервателни уреди в жилището показанието е 1. Благодаря ви

Относно: изчисляване на топлинни единици

Здравейте,

За всеки монтиран уред за дялово разпределение се определя коефициент на уреда в зависимост от радиатора, на който е монтиран уреда. При вас имате разлика между ново и старо показание 1 единица, която е умножена по коефициента на уреда 3,57. Или 1х3.57=3.57 изчислени топлинни единици.

Въпрос от:

Росен

Здравейте! Ще бъдат ли насрочени дати,за отчитане на топлоенергия за сезон 2019.2020.,за кв.изток Зада бъде осигурен достъп до жилището.

Благодаря за отговора.

Относно: дати за отчитане на топлоенергия

Здравейте,

Датите за отчитане на топлоенергия се насрочват от фирмите за дялово разпределение (ФДР). Вашата ФДР е Нелбо.

 

Въпрос от:

Милчо Стоичков

Здравейте,какъв е начина за проверка на дължимите сметки със стара дата.

Относно: проверка на дължимите сметки

Здравейте,

От нашия сайт можете да видите общата сума, която имате за плащане. Тя включва и суми по стари фактури (без съдебни дела).

Може да свалите и старите си фактури в електронен формат въвеждайки вашия ПИН код (от касов бон или стара фактура)

Въпрос от:

Димитрина Валентинова Дивизиева

Здравейте,

от месец 03.03.200г. си инсталирах вашето мобилно приложение, за да си плащам сметките безкасово. След проверката на сметката ми се оказва, че имам общо задължение в размер на около 2200лв. От тях 44,85лв. е сметката ми за 02.02.2020г., а останалата част е старо задължение с изтекъл срок по давност. В случая не мога да заплатя текущата сметка, защото е сумирано цялото задължение. Какво трябва да предприема, за да се елиминира старото задължение и да започна да си плащам редовните сметки?

Благодаря и лек ден.

Относно: Плащане на сметка по безкасово и старо задължение

Можете да заплатите избрана от вас фактура на наша каса в Минна Дирекция или в ДСК Изток. Друг начин е чрез банков превод, в който да укажете месеца и годината за които плащате както и абонатния си номер. Тъй като вашето задължение по редовната сметка от 44.85лв е само за последния месец, ще може да го платите и чрез ипей/изипей в безлихвенния период до 9.4.2020г. След това ще ви бъде начислена лихва, която ще трябва да добавите към сумата за плащане по фактурата

Сумите за които твърдите че са с изтекъл срок за давност са подадени за съдебна процедура. Тези суми могат да отпаднат само чрез издадено решение на съда.Можете да платите тези суми чрез наша каса или ипей/изипей или чрез банков превод.

Въпрос от:

Анна Боянова

Бих искала да платя сметката си по банков път. Бихте ли ми дали детайли на банкова сметка и какво да запиша в основанието. Предварително благодаря.

Относно: Плащане на сметка по банков път

Начините да заплатите сметката си по интернет са чрез: e-pay, easy-pay, transcard, както и по банков път: Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG66UNCR70001521770384 , като в основание за плащане пишете абонатния си номер.

 

Въпрос от:

Здравко Петров

Здравейте пак!

Вашият отговор изглежда е за друг абонат, тъй като през месец 7.2019г. аз получих  сума от изравнение по договор (-215,14)лв., а не тази, която посочвате в отговора си.

Моля да направите отново справка и да коригирате сметката ми.

Относно: Изравнителна сметка по договор

Здравейте отново,

Тази сума за която говорите е разликата между сумата за реалнато изразходваната енергия и сумата за начислената енергия от фирмата за дялово разпределение. Но вие сте били на договор лоялен клиент и сте плащали суми по договор, а не сумата за начислената енергия от фирмата за дялово разпределение. Съгласно договора това е разликата между реално потребената енергия и начислената сума по фактури (по договор). Вашето изравнението между сумата за реалната изразходвана енергия и платената сума по фактури (по договор) е -79.59лв

Чл.8.В случай, че общо платената сума за топлинна енергия е в повече от реалния разход, по избор на Купувача разликата по изравнителната сметка се изплаща в брой или остава по партидата на абоната за покриване на бъдещи задължения. Купувачът е длъжен да уведоми Продавача за своя избор до формиране на следващото задължение. В случай, че Продавачът не бъде уведомен за избора на Купувача в указания срок, надвнесената сума се разпределя за покриване на нововъзникналите задължения за топлинна енергия за битово-горещо водоснабдяване и топлинна енергия за отопление по утвърдени от КЕВР цени. 

 

Въпрос от:

Здравко Петров

Здравейте.

След като имаме вече възможност да проследим електронните си фактури за минало време, за което благодарим, тъй като не получаваме хартиени, имам следния въпрос: За сезон 2018 - 2019 съм надплатил 214,00 лв. Оставих парите за бъдещи плащания. Защо не ми е възстановена цялата сума? Разликата е близо 70лв., което е доста.

Относно: Не ми е възстановена цялата сума

За сезона 2018-2019 вие сте били на договор „Лоялен клиент“. Съгласно договора сте получили през месец 7.2019 сумата от изравнение по договор, тя е (-71,59)лв (От реално изразходваната енергия се изважда платената енергия по фактури). Тази сума покрива фактурите ви за 7,8,9 месец на 2019г. и частично за месец 10.2019, който сте доплатили.

Общо за четрите месеца имате за плащане116.36лв. От тях изваждаме сумата за изравнение, съгласно договора -71,59 и лихвата  1.25 лв. Остават за плащане 43,52лв, които са платени на 12.11.2019г.

Въпрос от:

Маргарита Трайкова

Може ли да ми обясните защо Дължима сума редовна сметка с отстъпка вече не я отчитате а си отчитате само Дължима сума редовна сметка с лихва при наличност че съм коректен ваш абонат,и допреди миналите години получавах редовната си сметка със отстъпката,а сега я няма?

Относно: Дължима сума редовна сметка с отстъпка вече не се отчита

Г-жо Трайкова,

През сезона 2019-2020г отпадна отстъпката за плащане в безлихвенния период. Отстъпките, които действат сега са:

Отстъпка 8% на абонатите избрали ‚реален месечен отчет‘

30% отстъпка в първа и единадесета вноска на абонатите сключили договор „ПЛАЩАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА РАВНИ ВНОСКИ ОТ КЛИЕНТИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ“

10% отстъпка при авансово плащане на 11 вноски на абонатите сключили договор „ПЛАЩАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА РАВНИ ВНОСКИ ОТ КЛИЕНТИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ“

Въпрос от:

Атанас Паракосов

В момента има нарушено подаване на топла вода в блок 36 на ул. Благой Гебрев. Същият проблем го имаше на 08.02.2020 и на 11.02.2020, бихте ли ми обяснили каква е причината?

Относно: Нарушено подаване на топла вода в блок 36 на ул. Благой Гебрев

Г-н Паракосов,

По повод на запитването Ви предоставяме следната информация:

1. От написаното не става ясно какво е нарушението.

2. При въведения режим на водоснабдяване водещ до пикова консумация възможни причини са :

-по-ниско налягане в питейния водопровод.

-недостиг на мощност, тъй като   абонатната станция не е оразмерена за такова натоварване.

-отпадане на ел.захранване, което води до спиране на  помпата за рециркулация на топлата вода.

-възможно е да има и свързани бойлери или подобни, които не са изолирани от тръбната мрежа.

                          -необитаване или неползване на топла вода на последния етаж, водещо до получаване на т.н. „въздушна възглавница“, пречеща да работи нормално рециркулацията на даден щранг.

Въпрос от:

Boryana Danailova

Здравейте,

как бих могла да си заплатя месечната вноска по интернет?

или може би чрез Easy Pay или нещо такова.

Относно: Плащане на  месечната вноска по интернет

Начините да заплатите сметката си по интернет са чрез: e-pay, easy-pay, transcard, както и по банков път: Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG66UNCR70001521770384 , като в основание за плащане пишете абонатния си номер.

 

Въпрос от:

Силвия Иванова

Здравейте,

Има ли начин да прехвърля сметките за отопление и топла вода на квартирантите си, които са фактическите ползватели на услугите Ви.

Имам действащ писмен договор за наем на цялото жилище от декември 2017 г.

Благодаря предварително за Вашето внимание.

Относно:  прехвърляне на сметките за отопление и топла вода на квартиранти

Госпожо  Иванова,

По повод депозираното от Вас запитване, Ви информираме следното:

Съгласно разпоредбата на разпоредбата на чл.150, ал.1 от сега действащия Закон за енергетиката, клиент на топлинна енергия за битови нужди е собственикът или титулярът на вещно право на ползване на топлоснабдения имот. Клиентът на топллинна енергия  е абонат на топлопреносното дружество по силата на общите условия, в качеството си на  собственик на имота в топлоснабдената сграда, които условия имат действия спрямо него.

Предвид законовата рамка, няма възможност титуляра на партидата да бъде сменен въз основа на договор за наем с трето лице.

 

Въпрос от:

Йордан Войчин

1. Каква е процедурата за отказ от отопление (парно) при запазване на топла вода?

2. Възнамерявате ли да решите проблема с подаването на топла вода към адреса на абоната (Й.Войчин)?;

    !Неколкократно подадени сигнала за проблема, но без решение! Отчитате ли подадените сигнали към ръководството на   ТП?

3. Настоявам да върнете отговор!

Относно: процедура за отказ от отопление при запазване на топла вода

Г-н Войчин.

По повод на писмото Ви предоставяме следната информация:

1.                  Проблема с топлата вода вече е разрешен от 16 01 2020г. Този проблем засяга всички живущи захранвани от една абонатна станция а не само Вашия имот.

2.                  Процедурата за „отказ“ от „парно“ е описан в Наредба за топлоснабдяването 16-334/2007 г. и нейните изменения. Въпреки това накратко:

-ако не желаете да ползвате отопление просто затваряте докрай радиаторните вентили и индивидуалните разпределители монтирани върху радиаторите ще спрат да отчитат потребление.

- клиент който има монтирани индивидуални разпределители няма право  физически да отсъединява радиаторите от тръбната мрежа..

- клиент който  няма монтирани радиатори или са демонтирани остава клиент на топлинна енергия отдадена от сградната инсталация и общите части на сградата.

             3.      Решението на определени въпроси изисква време, материални ресурси и особено човешки.            

Въпрос от:

Борис Василев Борисов

Здравейте,

Искам да попитам как стои въпроса с настройката на общия топломер в АС. По-точно ме интересува, как може и какво трябва да се случи за да се настрои топломера на по-икономичен режим, защото абонатите ползващите БГВ в блока са в минимален брой от което намалява и общата консумация на енергия за БГВ, а от там се покачва и цената за кубик топла вода. За справка през отоплителен сезон 2018/2019г. на адрес ж.к. Тева бл.51, район/абонатна 011020 цената за 1 кубик топла вода е 13,42 лв. Мисля, че за всички е ясно. че това е твърде висока цена при положение,че масовата цена за кубик в гр.Перник е около 8лв-10лв. Моля за съдействие и благодаря !!!

Относно: настройка на общия топломер в АС

Г-н Борисов,

По повод на писмото Ви предоставяме следната информация:

1.         Настройка на общия топломер не се прави. Това е уред за измерване за търговско плащане, т.е. това е регистриращ уред.

2.         Допускайки какъв е въпросът Ви, принципно нещата са следните:

-настройват се режимите на потребление на топлоенергия за отопление и топла вода. Това се извършва в абонатната станция/АС/ и то само от представители на дружеството. Тези настройки засягат всички клиенти  захранвани от една АС ,а не само конкретни имоти/потребители/.

-промяната на настройките на работа на  АС става само след представен протокол с решение на общото събрание на етажната собственост за взетите решения  с мнозинство от 2/3 от собствениците на идеални     части, с  подписите на титуляри на партиди.

 

Въпрос от:

ЛЮДМИЛА ЛЮБЕНОВА КИРОВА

Здравейте,

Бих искала да съобщя за проблем в нашия жилищен блок като цяло. От почти 1 месец нямаме топла вода, тъй като Ваши представители са дошли и са изключили водната помпа в абонатната на блока, вх.А с мотива, че щяла да изгори поради режима на водата и топла вода сме щяли да имаме м.март, когато приключи режима на водата. Ние сме сключили договор с топлофикация и сме и винаги сме били изрядни платци и това е подигравка. Цяла зима да нямам топла вода. Моля, да проучите случая и да вземете бързи и адекватни мерки. Ня мога да се примиря с тази ситуация и ще си търся правата. Надявам се, че ще имаме топла вода в най-скоро време.

Благодаря предварително за оказанто съдействие!

С уважение,

Людмила Кирова

Относно: режим на водата

Г-жо Кирова,

 

По повод въведеният режим на водоснабдяване в гр. Перник дружеството поетапно изключи помпите за циркулация на топлата вода. Това се прави за да не остават помпите без вода и да се стигне до масово дефектиране. Абонатните станции не са проектирани да работят при такъв режим на периодично подаване на вода към консуматорите. В момента дружеството  извършва проучване за намиране и доставка на елементи които да се вградят за да предпазват помпите от повреда при спиране на питейната вода. Това означава, че за да се ползва топла вода трябва да се източва известно време което зависи от големинта на сградата и отчасти и на кой етаж се намирате.

 

Въпрос от:

Бойка Любенова

От началото на отоплителния сезон нямам парно отопление в кухнята. По този повод съм се обаждала вече три пъти до Топлофикация Перник, но без резултат. Бих желала да зная, защо не се вземат мерки за справяне със ситуацията? В същото време ми се удържат редовно от средствата, които ми бяха останали за връщане от миналия отоплителен сезон и които аз доброволно оставих на разположение на дружеството, разчитайки на съответна коректност. Моля за професионално отношение към проблемите на редовните платци на дружеството.

Относно: Вътрешноотоплителна инсталация

Г-жо Любенова,

По повод поставеният въпрос Ви увеодмяваме:

1.Вътрешноотоплителната инсталация /ВОИ/ е собственост за клиентите. Поддържането и в изправност е задължение на собствениците. Дружеството има ангажимент до абонатната станция.

2.Дружеството отдавна не извършва услуги по ВОИ. Поради това отправените упреци и претенции са неоснователни..

Въпрос от:

Румен Рангелов

Здравейте! Прочетох отговора на въпроса на г-н Антон Йорданов.

Въпросът ми е, ако се обезопасят циркулационните помпи за топла вода, може ли да се реши проблемът с обезвъздушаването на щранга? При воден режим след пускането на питейната вода, за да циркулира топлата вода, трябва някой да пусне топлия кран на последния етаж. А ако там не живее никой продължително време ... ?

Относно: проблем с обезвъздушаването на щранга

Г-н  Рангелов,

По повод поставеният въпрос възможните варианти са два:

1.      Монтиране на автоматичен обезвъздушител на щранга на последният етаж, като поясняваме, че това не гарантира завинаги решение на проблема/повреда на обезвъздушителя ;задръстване с отлагания/.

2.      Изпълнение на връзка както на последния етаж само,че на предпоследния етаж където се ползва топла вода.

 

Въпрос от:

Капка Косарова

Здравейте не виждам поле, където да напиша пин код за изтегляне на електронна фактура в сайта Ви /проверка на сметка и електронна фактура/

Относно: поле за пин код

Г-жо Косарова,

Полето за ПИН код се намира в долния край, в дясно. За ваше улеснение вече е оцветено в жълто.

Въпрос от:

Стоил Зарев

Здравейте, интересно ми е как с два реално използвани за отопление радиатора, които през повечето дни дори са намалявани/спирани, за ноември месец имам фактура за близо е 200 лева? Или трябва да попитам съседите, които се топлят за наша сметка? Писали сме имейл, за този проблем във входа, отговор не получихме. Дали някой ще се сети да направи проверка кой краде? И съответно да го подведе под отговорност. Ако Ви е толкова сложно ще Ви дам и имена, само не искам моята сметка да е 200 лева в топъл месец, да не говорим в студен колко ще е. И домоуправителката си направи оглушка, като и казахме, че в блока се краде, но нея какво я касае, тя не живее в този блок.

Относно: начислени суми

Г-н Зарев,

Вашата фактура за м. 11.2019г. е на стойност 191.54лв. от които 25.93лв за топла вода, 163.68лв за отопление и 1.93лв сума за дялово разпределение. Сумата е прогноза, на база разхода на енергия от предходната година. След отоплителния сезон ще има изравнителна сметка. Вашата фирма за дялово разпределение е Директ, която подава прогнозно начислената енергия към Топлофикация. Ако имате претенции към сумите, които са начислени база подадените енергии от Директ, можете да направите справка в хотел Струма, стая 135.

Въпрос от:

Бисер Йорданов

Ако сметката се плати с един ден по късно ще се прекратили договора.

Относно: плащане на сметка със закъснение

Г-н Йорданов,

Времето за плащане на сумата по договор е един месец. Чл.4 ал. 7 от Договора за плащане на равнивноски гласи:

Чл.4(7)При неизпълнение в срок на задължението си да заплаща ежемесечно топлинната енергия и сумата за услугата „дялово разпределение” в сроковете по чл.4 ал.2 договорът автоматично се прекратява, като уговорените отстъпки в полза на клиента отпадат.

Въпрос от:

Ралица Асенова

От началото на водния режим до настоящия момент нямам топла вода, колкото и да я  пускам да оттича водата. В най- добрия случай има вода хладка само в кухнята но не и в банята На какво се дължи това и може ли да бъде отремонтирано от вас. Домоуправителя ни твърди че помпите работят изправено. Живея на 7-мия етаж Ул. Благой Гебрев, Бл. 64, вх. В, ап. 21. Редовно си плащам сметките, А сега ще плащам и за това, че ми продавате студена вода.

Относно: проблем с топлата вода

Г-жо Асенова,

По повод на запитването Ви наши представители са извършили проверка на място. При нея е констатирано, че проблем няма. Ако е имало някакво смущение то е било инцидентно. Въведеният режим на водоснабдяване в гр. Перник също допринася за такова смущения, при което дружвото не носи вина и не може да реагира адекватно.

Въпрос от:

Аделина Димитрова

Здравейте! В квартал Изток ул. Юрий Гагарин бл.37 няма топла вода вече около 5 дни, каква е причината? и кога ще бъде разрешен проблема? Благодаря

Относно: проблем с топлата вода

Г-жо Димитрова,

Вашият проблем е индентичен с този, за който пише г-н Йорданов. Моля погледнете долния отговор.

Въпрос от:

Антон Йорданов

Моля да проверите да ли всичко е наред в абонатната на ул.Младен Стоянов бл.13,защото на 16,17и18 сутринта .11.2019г. нямаше топла вода.Като пуснеш топлата тече стедена.И да я оставиш да тече 30мин. не загрявва. Парното работи.

Надявам се да вземете мерки за отсраняване на проблема.Комшии с които разговарях ми казаха ,че и те нямат топла вода.

Относно: помпи за циркулация на топла вода

Г-н Йорданов,

По повод въведеният режим на водоснабдяване в гр. Перник дружеството поетапно изключва помпите за циркулация на топла вода. Това се прави за да не остават помпите без вода и да се стигне до масово дефектиране. Абонатните станции не са проектирани да работят при такъв режим на периодично подаване на вода към консуматорите. В момента дружеството  извършва проучване за намиране и доставка на елементи които да се вградят за да предпазват помпите от повреда при спиране на питейната вода. Това означава, че за да се ползва топла вода трябва да се източва известно време което зависи от големинта на сградата и отчасти и на кой етаж се намирате.

 

Въпрос от:

Даниела Симеонова Стоянчова

Ние плащаме отопление само за търбите. Парното вече пуснато но само в банята търбите за топли а в стаите са студени.На какво се дължи  това и кой трябва да направи нужната проверка? Защо трябва да плащам за студени търби?

Относно: студени тръби

Г-жо Стоянчова,

„Тръбите“ в помещенията, освен банята, ще са „топли“ когато има пуснати да работят радиатори на този щранг. В банята тези „тръби“ са отоплителното тяло и то не може да бъде спирано в отделен апартамент. В тази връзка няма нужда от никаква проверка. Вие плащате топлинна енергия отдадена от сградна инсталация, която е съвкупността от топлопроводи и съоръжения за разпределение и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на потребителите, вклютително главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии.

 

Въпрос от:

 Гергана

Здравейте!

Ако щранговете в абонатната са стари и трябва да се сменят, кой трябва да прави и кой поема разходите?

Относно: смяна на щрангове

Щранговете са елемент от вътрешноотоплителната инсталация/ВОИ/. Тя е собственост на клиентите. Поддръжката и ремонтите се извършват от и за сметка на сиобственика. Дружеството не извършва услуги по ВОИ.

 

Въпрос от:

 Здравко Петров, ул. Младен Стоянов бл. 2А

Здравейте,

Каква е причината да не получаваме фактури? Такива не сте ни предоставили за м.м. април,май,юни,юли и септември.

Относно: недоставени фактури

Направихме запитване до фирма MBM Express, която отговаря за доставяне на фактурите на Топлофикация до гражданите. Публикуваме  отговора им:

„Направена е провeрка по сигнала. Пратката, която доставяме е пакетна за целия вход. На адреса входната врата е заключена. Ако след прозвъняване на звънците, никой не отвори вратата, пакета обичайно се оставя на видно място на метална поставка пред входа. Нямаме индикации за неизпълнение на доставките.“

Въпрос от:

 Здравко Атанасов

От известно време искате ПИН код за достъп при проверка на електронните фактури, който може да открием на касов бон според вас. Плащам онлайн и касов бон не получавам. Бъдете така добри да намерите решение на въпроса.

Относно ПИН код:

От следващия месец, ПИН код ще може да намерите и в книжните си фактури. 

Въпрос от:

Георги Стоянов

Здравейте,

Моля за разяснение как е формирана последната дължима сума от 97,56 лв./която с отстъпката е 65,63 лв./ при положение, че прогнодната сума за месец ми е изчислена на 67 лв. А и както е упоменато в Договора ще ползваме отстъпка 30% за първа и единадесета вноска.

Благодаря предварително!

Относно: формирана последната дължима сума за месец 9.2019

Уважаеми г-н Стоянов,

За месец 9.2019 вие имате издадени 2 фактури:

1.     Фактура по договор за сезон 2019-2020 формирана по следния начин:

Сумата по договор е 67лв

Вноската за дялово разпределение е 1.93лв

Отстъпка 30% от 67лв = 20.10лв

Или за плащане по тази фактура имате 48,83лв (в случай, че платите в безлихвенния срок до 10.11.2019)

2.      Допълнително изравнение по договор за сезон 2018-2019 (поради получена корекция на реалното потребление от фирма Директ)

на сума 28,63лв, на която получавате отстъпка 50% на сумата преди облагане с ДДС или 11,93лв.

Или за плащане по тази фактура 16,70лв (в случай, че платите в безлихвенния срок до 10.11.2019)

         Сумата по двете фактури формира сума за плащане 65,53лв (с отстъпка)

 

Въпрос от:

Добрина Христова, Цветелина Коларска, Елизабет Александрова

Относно:Изравнителни сметки и фактури

Уважаеми наши клиенти,

Тези въпроси  са от компетенцията на колегите в Минна Дирекция ет.1,ст.№ 10.Там ще получите изчерпателна информация по Вашите въпроси.

 

 

Въпрос от:

Георги  Домусчиев

В блока където живея вие сте топлинен счетоводител .

Въпросът  ми към Вас е следният-По какъв начин мога да получа изравнителната сметка за сезон 2018 /2019г по електронен път

Относно:Изравнителни сметки

Уважаеми г-н Домусчиев,

Изравнителните сметки се получават само на хартиен носител.

Силвия Ценова

Здравейте, преди няколко дни закупих апартамент, бившият собственик има договор за лоялен клиент. Въпросите ми са:

1. В какъв срок трябва да сменя партидата? Имайте в предвид, че старият собственик има 30 дни да се изнесе от датата на усвояване на парите, която ще е поне 1 седмица след дата на нотариалния акт, тъй като плащането е чрез кредит и общото време ще стане повече от 30 дни.

2. Трябва ли да сключа нов договор за лоялен клиент и какви са условията?

3. Трябва ли да засичам водомер и топломерите при изнасянето на стария собственик и трябва ли да викам ваш представител?

Предварително благодаря за информацията.

Относно: Нова партида

Уважаема г-жо Ценова,

Смяната на партидата се извършва в Минна дирекция ет.1 , ст. 10 , където ще уточните подробностите.Не е необходимо да засичате уредите.Старият собственик би трябвало да си изчисти сметките при напускане. Колегите от Минна дирекция ще Ви консултират коректно.

Въпрос от:

Силвия Симеонова /Владимир Костов

Здравейте, кранчето което определя степента на затопляне на радиатора в кухнята ни се счупи, и бе махнато от услужлив съсед. В момента радиатора не може да се регулира и е много горещ. Моля пратете технически човек да помогне!

Относно:Работа по вътрешна инсталация

Уважаема г-жо Симеонова,

„Топлофикация-Перник”АД не поддържа екипи за работа по вътрешните инсталации, които са собственост на живущите.Ако имате затруднения и имате нужда от компетентно мнение , моля оставете  телефонен номер за връзка с Вас.

 

Въпрос от: Евелина Стаменова

Здравейте,

имам въпрос във връзка с промените за плащане на сметките за топла вода и парно за общински жилища.

Имам жилище, което закупих от Община Перник през юли месец 2018 година. И от тогава е моя собственост. При опит да си платя сметката за януари месец т.г. в Пощенски клон ме информираха, че сметките трябва да си ги заплатя в Общината, тъй като се води общинско.!?!?!? Първо, жилището не е общинско вече, както споменах по-горе. И второ има ли шанс да си платя сметките за януари и февруари коректно и къде!?!? Моля актуализирайте си информацията за собственост на жилища с Община Перник. Чакам спешно отговор, тъй като сметките се трупат и аз все още нямам яснота къде да ги заплатя.....Благодаря!

Относно: Сметки и фактури

Уважаеми наши клиенти,

Тези въпроси  са от компетенцията на колегите в Минна Дирекция ет.1,ст.№ 10.Там ще получите изчерпателна информация по Вашите въпроси.

 

Въпрос от: : Красимира Ангелова

Здравейте, имам договор Лоялен клиен, по който месечната сметка ми бе фиксирана на 56лв.

За този месец ми дойде съобщение, че дъжа 48,59лв. В предходните месеци също има разминаване.

Въпрос от: Стилиян

Така като не съм подписвал договор.да питам това което плащам в момента реално потребление което или на някаква база?

Относно: Сметки и фактури

Уважаеми наши клиенти,

Тези въпроси  са от компетенцията на колегите в Минна Дирекция ет.1,ст.№ 10.Там ще получите изчерпателна информация по Вашите въпроси.

 

Въпрос от: Таня Петрова

Здравейте!Предстои ми пътуване в чужбина от средата на месец февруари и ще се върна в средата на юли.Имам договор лоялен клиент и до сега всички сметки са планети в срок. В мое отсъствие няма да се ползва парно отопление тъй като живея сама.Как мога да прекратя договора и как ще стане изравняването след отчитане на уредите от НЕЛБО?Благодаря предварително!

Относно: Сметки

Уважаема г-жо,

Необходимо е да посетите офиса на НЕЛБО.Там ще Ви регистрират,че ще отсъствате.

Въпрос от: Ваня Ламбева Марина

Искам да знам,ако след изравнителната сметка имам да получавам надвзети суми,какво става с тези пари,ако не отида да си ги взема Без договор за лоялен клиент съм

Относно:Сметки

Уважаема г-жо,

Не потърсените суми отиват за следващите Ви сметки.

Въпрос от: Димитрова

Съмнявам се , че термостатният вентил на единият ми радиатор не работи. Имате ли техници,които биха го сменили?

Относно:Работа по вътрешна инсталация

Уважаема г-жо Димитрова,

„Топлофикация-Перник”АД не поддържа екипи за работа по вътрешните инсталации, които са собственост на живущите.Ако имате затруднения и имате нужда от компетентно мнение , моля оставете  телефонен номер за връзка с Вас.

Въпрос от: Симеон Льоков

Здравейте,

Миналият отоплителен сезон ползвай вашите услуги с договор.За този съм пропуснал да го преподпиша.Мога ли да подпиша договор сега/днешна дата 11.01.2019/ или този отоплителен сезон ще остане на топлинно щетоводство

Относно: Договор

Сключването на договор”Лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г.приключи съгласно обявения краен срок 31.08.2018 г.

 

Въпрос от: Васил Александров Стойков

Здравейте,

Трябват ми онлайн извлеченията на всички сметки за 2016 и 2017г. Опитах на онлайн/сметки и фактури, но не може за минал период! Благодаря ви!

Относно:Фактури

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.Само в Минна дирекция се работи с фактурите на клиентите и ще изясните Вашите въпроси.

 

Въпрос от: Лилов

Бяхме извън града когато са пуснали парното и сега радиаторите греят наполовина..какъв е реда за обезвъздушаването им , как става това?

Относно:Обезвъздушаване на радиатори

Уважаеми г-н Лилов,

По този проблем можете да се обърнете към отговорника на абонатната станция/АС/, който е Ваш съсед или към домоуправителя.Вътрешно отоплителната инсталация/ВОИ/ е Ваша собственост  и поддръжката е Ваш ангажимент.

Уважаеми наши клиенти,

Сключването на договор”Лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г.приключи съгласно обявения краен срок 31.08.2018 г.

Въпросите относно плащания и фактури са индивидуални за всеки  абонат и е необходимо  да ги отправяте към компетентните в тази област колеги в Минна дирекция, ет.1,ст.№ 10.

 

Въпрос от: Коцева

Кога да очакваме да пуснете парното в нашия блок?

Относно:Пускане на отопление

Уважаема г-жо Коцева,

Установихме, че вътрешно отоплителната инсталация на Вашия блок е напълно изпразнена,което се прави при ремонти по апартаментите.При такъв случай не се пуска отоплението,за да не се наводни блока.Моля да уведомите домоуправителя за това.Ако са приключили ремонтите отговорникът за абонатната станция пълни инсталацията и ни уведомявате,за да стартираме отоплението.Освен това установихме,че в мазето има канализационни води,което също създава препятствие за обслужване на абонатната.Моля вземете спешни мерки по тези проблеми.Телефон за връзка-076 658 406 в работно време.

Въпрос от: : Радослав Борисов

Относно:Отоление

Уважаеми г-н Борисов,

При проверката по Вашия сигнал се установи теч във вътрешната инсталация, която е собственост на живущите.Следва да предприемете спешни мерки за отстраняването на проблема и да ни уведомите, за да стартираме отново абонатната станция.

Въпрос от: Велизар Василев

Относно:Топломери

Уважаеми г-н Василев,

Този въпрос е от компетенцията на колегите в Минна Дирекция ет.1,ст.№ 10.Там ще получите ичерпателна информация по Вашите въпроси.

Въпрос от: Гергана Стефанова

Относно: Пускане на отопление

Уважаема г-жо Стефанова,

Отоплението се пуска при температури средно дневни 3 дни под 12 градуса и прогноза на НИХМ за трайно застудяване.

Въпрос от: Станислав Чангов

Възможно ли е да качите онлайн Заявлението за електронна фактура, което нямам възможност да подам на място, за да ми се спре хартиената фактура?

Относно:Електронна фактура

Уважаеми г-н Чангов,

На този етап не предлагаме такава услуга.

 

Въпрос от: Дочка Алексиева

В жилището с този абонатен номер не живее никой,собствениците живеят в чужбина.От общото събрание на входа искат някой да им подпише документите за начина на отчитане;не сме сключили договор "лоялен клиент",радиаторите са демонтирани преди около 30-тина години...Въпроса ми е:не могат ли от общото събрание да си придвижват документите и без нашия подпис,няма как от чужбина?

Относно: Решение на общо събрание

Уважаема г-жо Алексиева,

Въпроси от такъв характер се решават с 2/3 мнозинство от общото събрание.Право на присъствие имат собствениците или техни упълномощени лица.

 

Въпрос от: Николай

Здравейте, защо "денонощния" телефон за връзка с клиенти 076/658227 цял ден днес никой не го вдига?

Относно: телефон за връзка с клиенти 076/658227

Телефон за връзка с клиенти 076/658227 напълно автоматизиран без оператор и към момента е в тестов период.

 

Уважаеми наши клиенти,

На 31.08.2018г. приключи кампанията по подписване на договорите с физическите лица, за отоплителен сезон 2018/2019г. Предложеният от Топлофикация Перник АД вариант срещна широка подкрепа и спечели доверието на голяма част от абонатите ни.  Има известен спад от предходната година, но това единствено и само ни мотивира, да подобряваме и развиваме предлаганите от нас услуги. Предстои кампания по подписване на договори с юридическите лица, ползватели на услуги, като можем отговорно да заявим, че критериите и условията за тях ще бъдат  близки до тези на физическите лица. За нас като компания е важно всеки клиент  да бъде удовлетворен от съвместната ни работа, като лоялните ще бъдат  поощрявани и ценени високо.   

Уважаеми наши клиенти,

Сключването на договор”Лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г.приключи съгласно обявения краен срок 31.08.2018 г.

Въпросите относно плащания и фактури са индивидуални за всеки  абонат и е необходимо  да ги отправяте към компетентните в тази област колеги в Минна дирекция, ет.1,ст.№ 10.

Въпрос от: Теодора Димитрова

Здравейте,задължително ли е сключване на договор с топлинен счетоводител?

Относно: Договори

Уважаема г-жо Димитрова,

Вашият топлинен счетоводител отчита топломерите в дома Ви.На тази база се изготвят изравнителните сметки. Всяка промяна на отопляемата площ се регистрира от топлинния счетоводител. Общото събрание на етажната собственост избира топлинния счетоводител за всеки жилищен блок.

Въпрос от: Емилия Митова , Йорданка Дронева,Георги Домусчиев

Уважаеми наши клиенти,

Вашите въпроси са от компетенцията на колегите в Минна дирекция,ет.1,ст.№ 10. Телефонът за връзка с тях в рамките на работното време е 076 658 406.

Отчитането на топломерите става 1 път в годината от топлинния счетоводител на дата , посочена от него за всички клиенти.

 

Въпрос от: Анна Георгиева

Здравейте,

Аз съм Ваш изряден абонат, който си плаща сметките в срок. Днес звънях на посочените телефони за повреди, тъй като след плановото спиране на топлата вода, аз вече имам хладка такава, а не гореща, която да разреждам със студена, а подписах договор да плащам и да получавам  гореща вода. Дамата ми обясни, че това не е Ваш проблем и че може да ми даде телефон на група, която работи частно. А аз просто искам, да изпратите човек, който да провери в абонатната какъв е проблема и съответно какво трябва да се направи, защото искам да имам гореща вода, не хладка, тъй като плащам за такава редовно.

Моля, за Вашият компетентен отговор, за да знам за какви повреди отговаряте и към кого да се обърна за съдействие.

Относно:Топла вода

Уважаема г-жо Георгиева,

Създалата се ситуация е поради кражба на специален ел.кабел.Кабелът е поръчан и очакваме доставката му.                                                                                                                                                                           

 

Уважаеми наши клиенти,

Започна сключването на „Договор лоялен клиент”.

В секция новини на нашия сайт е качена информацията за „Договор лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г. и е обяснено всичко, което е необходимо за договорите.

Въпрос от: Мария Райкова

Здравейте,ако искам да прекратя договора с Топлофикация Перник трябва ли да идвам за да подпиша прекратяването и дължа ли неустойка

Относно: „Договор лоялен клиент”

Уважаема г-жо Райкова,

Можете да се откажете от договора като заявите писмено желанието си или той се прекратява автоматично, като прекратите плащанията си.Не дължите неустойка.

Въпрос от: Даниела Матеева

Здравейте,

Има ли краен срок за сключване на „Договор лоялен клиент” с клиентите и от кога започва плащането на равни вноски? Как се заплаща таксата преди сключване на договора и имали 5% отстъпка за абонатите, които не са подписали такъв договор?

Относно: „Договор лоялен клиент”

Уважаема г-жо Матеева,

Договори ще се сключват до м.септември и плащането на равни вноски започва от следващия месец. . Дружеството ни не предлага такава отстъпка  за клиентите без договор.

 

Уважаеми наши клиенти,

Започна сключването на „Договор лоялен клиент”.

В секция новини на нашия сайт е качена информацията за „Договор лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г. и е обяснено къде можете да задавате въпросите си.За да получите компетентни отговори се обръщайте към отдела за работа с клиенти, който се намира в Минна дирекция ет.1 ст.№ 10 .

 

Въпрос от: Емилия Димитрова

Здравейте желая да си откача радиаторите лирата и водомера.С една дума искам да спра парното да се откажа от вашите услуги.Въпроса ми е    Ще плащам ли нещо за търбата  от половин цол която минава през нашето жилище.Защото съм последен етаж.Моля да ми отговорите коректно.

Относно: Демонтаж на радиатори

Уважаема г-жо Димитрова,

Необходимо е да се свържете с Вашия топлинен счетоводител/ф-ма „Директ” или „Нелбо”/ и  да обявите,че демонтирате радиаторите , на които има топломери.Топлинният счетоводител ще Ви обясни за цената, която ще плащате.

Въпрос от: Силвия Асенова

Запазва ли се отстъпката от 13.7% за плащане в срок за клиентите без договор?

                       Марина Лукарова

Здравейте, интересувам се дали отстъпката от 13,7 % ще остане и след 01.07.2018 г., ако си плащам редовно сметките, но не съм сключила договор с Топлофикация

Относно: Отстъпка 13,7%

За отоплителен сезон 2018/2019 г. Дружеството ни не предлага такава отстъпка  за клиентите без договор.

Уважаеми наши клиенти,

В секция новини на нашия сайт е качена информацията за „Договор лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г. и е обяснено къде можете да задавате въпросите си.За да получите компетентни отговори се обръщайте към отдела за работа с клиенти, който се намира в Минна дирекция ет.1 ст.№ 10 .

 

Въпрос от: Йорданка Иванова

Здравейте!

В средата на Май 2018 г.продадох гарсониера в кв. Изток с посочения абонатен номер-0160240008.

На 31.05.2018 е издадена фактура с номер 0007033046 със сума за плащане 1,58 лв.

Въпроса ми е-ще има ли изравнителна сметка за зимния период,докато жилището беше все още моя собственост и бях декларирала в Топлофикация-Перник,че е необитаемо.И ако има такава,ще бъда ли уведомена?

Кога ще бъде закрит абонаментния номер и как да тълкувам сумата от 1,58 лв. във цитираната фактура?

Относно:Фактури

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.Само в Минна дирекция се работи с фактурите на клиентите и ще изясните Вашите въпроси.

 

Въпрос от: СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА

 

Здравейте, защо този месец   имам две задължения за плащане едното е за 39,27лв . и другото за около 5 лева незнам точно, защото няма все още фактура.Никой не ми отговори, а днес  вече имам и ново задължение.Така и не ми стана ясно тези 5 лева защо ги платих, може би за това, че дойдохте да ми засечеге топлата вода.

   Благодаря предварително за отговора.

Относно:Фактури

Уважаема г-жо Методиева,

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

 

Въпрос от:

Стефан Кръстев

Здравейте,

притежаваният от мен апартамент ползва само топла вода от Вас, предишният собственик е инсталирал камина и е отоплявал жилището/радиаторите с нея. Как бих могъл отново да стана абонат за отопление и да се възползвам от договорите за лоялни клиенти? Предлагате ли свързване на радиатори наново и колко би струвало това? Как да процедираме?

С уважение,

Стефан Кръстев

Относно: Договор лоялен клиент и монтаж на радиатори

Уважаеми г-н Кръстев,

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.Дружеството ни няма екип за монтаж на радиатори.

 

Въпрос от:

Относно: Договор лоялен клиент

Уважаеми наши клиенти,

 Моля,следете новините на нашия сайт.Там ще се  публикува информацията, която очаквате.

До този момент все още нямаме тази информация.

Въпрос от: СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА 

Здравейте, защо този месец   имам две задължения за плащане едното е за 39,27лв . и другото за около 5 лева незнам точно, защото няма все още фактура.

   Благодаря предварително за отговора.

Относно:Фактури

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

 

Въпрос от: Яна Тодорова

При проверка за новата фактура за м. април не ме системата Ви не ме допуска, а ми изписва, че абонатния номер не съществува! Интересува ме и актуален Ваш телефон, на нито един никой не отговаря!

Относно:Фактури

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

076658406

: Милко Матеев

Здравейте,

Възможно ли е да дадете информация за периода на планирания планов ремонт на ТЕЦ  за това лято.

Благодаря,

Относно:Планов ремонт

Уважаеми г-н Матеев,

Моля,следете новините на нашия сайт.Там се  публикува информацията, касаеща нашите клиенти. До този момент все още нямаме тази информация.

 

Въпрос от:   Даниела Георгиева

От 20 години нямам радиатори в жилището си, защото протекоха, свалиха ги хора от топлофикация и аз напуснах жилището и града.Сега искам да се върна да живея в Перник и да ползвам отопление с радиатори в жилището си.Искам да знам, ако си закупя радиатоли мога ли да разчитам на техници от  топлофикация-Перник да ми ги поставят?

Относно:Монтаж на радиатори

Уважаема г-жо Георгиева,

В „Топлофикация –Перник”АД от много години няма сервизна служба за монтаж и ремонт на радиатори.За монтаж  е необходимо да се обърнете към технически грамотно лице,което да извърши тази услуга.

Въпрос от:   Лили Антоанова Данчова

Здравейте!Искам да получа информация защо във фактурата за месец март имам сметка за отопление?Скоро е закупено жилището и отопление не ползвам,дори радиатори не са сложени.

Относно:Фактури

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

 

Въпрос от:   Стелиан Донев

Да предположим, че имате като услуга нови договори "Лоялен клиент" за сезон 2018/2019 година, за парно и топла вода. Аз съм титуляр на партидата. Възможно ли е новият договор да бъде подписан вместо мен от друго лице и какъв документ трябва да представи при подписването, за да е законен?

Относно: Договор лоялен клиент

Уважаеми г-н Донев,

Моля,изчакайте официално становище за договорите. До този момент все още нямаме тази информация.

Въпрос от:   : Стоянка Иванова

Здравейте!Имам договор за лоялен клиент,който изтича на 30.04.2018 г.Какво следва след това?Ще има ли преподписване на договорите?(От скоро живея в града и не съм запозната с работата на фирмата Ви).Успешен ден.

Относно: Договор лоялен клиент

Уважаема г-жо Иванова,

Моля,следете новините на нашия сайт.Там се  публикува информацията, касаеща нашите клиенти. До този момент все още нямаме тази информация.

Въпрос от:   В.Кирилов

Имам договор за лоялен клиент. За месец 02.2018 година във фактурата са посочени 26 дни с топла вода и отопление. Считам, че отстъпката  за двата дни по-малко е неправилно изчислена. При 140.00 лева месечно за 1 ден цената е 5.00 лева. Във фактурата за 26 дни са ми начислени 137.00 вместо 130.00. Моля за допълнителни пояснения.

Относно:Фактури

Уважаеми г-н Кирилов,

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

 

 

Въпрос от:   Марина Шаркова

Здравейте! Аз съм нов абонат за новозакупено жилище. На сайта нямам достъп до фактурата си за м.02.2018 г.  - излиза съобщение за "невалиден абонатен номер". Какъв е проблемът?

Относно:Фактури

Фактурата Ви  за м.02 е  достъпна на нашия сайт.

 

Въпрос от:   Маргарита Соколчева

Здравейте!

Кога ще бъде качена на сайта фактурата за м.02.2018 г.?

Относно:Фактури

Фактурите за м.02 са достъпни на нашия сайт.

Въпрос от:   Капка Косарова

Здравейте!Имам сключен договор лоялен клиент. Ако в изравнителната сметка се окаже че сумата, която съм заплатила надхвърля сумата за консумираната от мен топлинна енергия , ще се приспадне ли сумата от бъдещите ми вземания?

Относно:Изравнителни сметки

Уважаема г-жо Косарова,

Тъй като имате договор за лоялен клиент, ще плащате само по договора.

Въпрос от:   Христина Стойнова

Имате ли практика да изпращате фактурите до електронен адрес вместо на хартиен носител ?

Относно:Фактура

Уважаема г-жо Стойнова,

За сега фактурите са само на хартиен носител.

Въпрос от:   Petar Spasov

kakvo imam da plahtam do momenta

Относно:Фактура

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

 

 Въпрос от:   Виолета Младенова

Имам фактура от 09.02.2018 на стойност 164,36 лв. Защо сумата е толкова голяма? По договор трябва да е към 100 лв.

Вероятно има грешка?

 

Поздрави

Относно:Фактура

Уважаема г-жо Младенова,

Моля,посетете отдела за работа с клиенти в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  ,за да получите компетентен отговор на Вашия въпрос.

Въпрос от:  Тодор Тодоров

Здравейте, бих искал да попитам защо сметката ми за м. Януари 2018г е 186,05 лв, след като имам подписан договор с вас и месечната ми сметка е около 110-120лв

Относно:Фактура

Уважаеми г-н Тодоров,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  в отдела за работа с клиенти.

 

Въпрос от:  Елена Коларова

От няколко години съм със свалени радиатори,подала съм всички документи,че не ползвам парно.

Защо имам почти 64,18 лв.сметка(с отстъпката)?

Относно:Фактура при свалени радиатори

Уважаема г-жо Коларова,

Колегите, които са компетентни да отговорят на Вашия въпрос се намират  в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  в отдела за работа с клиенти.

 

Въпрос от:  Димитър Тасков

Здравейте,

За месец януари 2018 имам сметка в размер на 132 лв. и то с отстъпката.

При условие че за предходните месеци съм плащал около 75 лв. и то по прогнозно отчитане на база

предходен отоплителен период, както е предвидено в наредбата.

Тъй като блока е саниран почти не  сме пускали парно, така че не мога да си обясня как изчисление за месец януари 2018 на база предходен отоплителен период може да е почти двойно, спрямо месец декември 2017.

Моля за адекватен отговори Ви моля да не ми отговаряте стандартно "за справка в минна дирекция"

Лек ден.

Относно:Фактура

Уважаеми г-н Тасков,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  в отдела за работа с клиенти.

 

Въпрос от:  Благой Зареж

За месец 12.01.2018г, имам начислена топлоенергия за 68.83 лв, Показанията на всички топлинни разпредели, са нулеви. Трябвали да платя за нещо, което на практика не съм консумирал?

Относно:Фактура

Уважаеми г-н Зареж,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  в отдела за работа с клиенти.

 

Въпрос от:  Йорданка Иванова

Здравейте!

Собственик съм на гарсониера в кв.Изток,гр.Перник,ул.Юрий Гагарин бл.39,ап.80.Имах наемателка до края на Декември 2017 г. На 03.01.2018 г. лично се информирах на гишето на топлофикация има ли задължения към Вас.След проверка служителката ми каза,че няма никакви задължения,а фактурата за последния месец/Декември/ще излезе след 10.01.2018.Днес/11.01.2018-четвъртък/ на Вашия сайт видях фактура 0006883679/30.11.2017 за 67,65 лв.

Това значи ли,че следва нова фактура за Декември 2017 и защо до 3.01.2018 нямаше фактура за Ноември.

Наемателката ми напусна с мисълта,че дължи неплатена сума само за Декември.

Относно:Фактура

Уважаема г-жо Иванова,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  в отдела за работа с клиенти.

 

Въпрос от:  Георги Цанев

Здравейте, искам да Ви попитам колко тежки аварии претърпяхте от началото на отоплителния сезон? Водите ли статистика колко време не сте подавали топлинна енергия към своите абонати?

Относно:Аварии

Уважаеми г-н Цанев,

Всички аварии, които се случиха  са отстранени своевременно. Аварийните екипи работят отговорно и професионално.Подаването на топлинна енергия се отразява, чрез  средства за измерване/топломери/, а статистика се подава на оторизираните за това лица.Във фактурите на абонатите се отразяват денонощията без отопление.

Въпрос от:  Елеонора Методиева

Здравейте искам да направя споразумение и да изплащам от стара и нова фактура,какво трябва да направя?

Относно:Споразумение за плащане на стари фактури

Уважаема г-жо Методиева,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10 А „Правен отдел”.

 

 

Въпрос от:  : Снежанка Драгомирова

Здравейте.

Моля да ми изпратите на имейла фактурата за месец октомври 2017 г.

Относно: Получаване на  фактури

Уважаема г-жо Драгомирова,

Можете да получите фактурата , която желаете  само в Минна дирекция. За целта е необходимо да посетите „Счетоводен отдел” в Минна дирекция,ет.2,ст.№20.

 

 

Въпрос от:  : БИЛЯНА ЛАЛОВА ТЕНЧЕВА и Иван Георгиев Тодоров

Относно: Дължими суми по фактури

Уважаема г-жо Тенчева,уважаеми г-н Тодоров,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10  в отдела за работа с клиенти.

 

Въпрос от:  Катя Атанасова

Със стари задължения може ли да се сключи договор "Лоялен клиент ? И монтирате ли радиатори ,в апартамента досега не са монтирани такива ?

Относно:Договор Лоялен клиент

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10 А „Правен отдел”.

Подмяната на амортизирани , аварирали и нови елементи от вътрешно отоплителната инсталация/ВОИ/ е Ваш ангажимент.

Дружеството не поддържа ремонтен екип за ВОИ. Препоръчваме ВИ да потърсите технически компетентни лица, извършващи тази дейност.

 

Въпрос от:  Илиян Георгиев Грозданов

Здравейте, имам подписан договор "Лоялен клиент" с Вас. Имам и договор за разсрочено плащане на стари задължения по съдебна сметка.

По първият договор зная колко се плаща на месец, но по втория договор, по който превеждам суми по съдебна сметка на Топлофикация Перник, вече според мен няма какво да плащам. Тук в сайта също излиза, че нямам стари задължения, Моля за актуална справка на старите задължения по втория договор, защото на нито един от телефоните в сайта, никой не отговаря вече втори ден!!! И не трябва ли юристите да уведомят ЧСИ -то за прекратяване на производството срещу мен?

Моля за отговор, за да зная, какво да правя?

Благодаря

Относно: Справка за платени сметки

Уважааеми г-н Грозданов,

Можете да получите точна и изчерпателна информация само в  Минна дирекция,ет. 1 ,стая № 10 А „Правен отдел”.

 

 

Въпрос от:  Абонат от бл. 4 на пл. Кракра, Росица Иванова, Ася Йорданова, Мария Лозанова

Относно: Липса на отопление

Поради    авария с производствени мощности в топлоизточник ТЕЦ „Република”, има нарушение на топлоснабдяването . Аварийните екипи ще работят до отстраняване на аварията.

Ръководството на „Топлофикация-Перник” АД се извинява на своите абонати за причиненото неудобство.

 

Въпрос от:  Румен Мартинов

Здравейте,желая като индивидуален клиент да заплащам сметките си по банков път.Как мога да получа информация за банковата сметка на дружеството по която да извършвам плащането.Благодаря

Относно:Плащане на сменки по банков път

Уважаеми г-н Мартинов,

Ще можете да заплащате сметките си по банков път.За целта е необходимо да посетите „Счетоводен отдел” в Минна дирекция,ет.2,ст.№20.

Въпрос от:  Име: Теодора Димитрова

Каква е причината за липса на отопление в кв. Хумни дол бл.15

Относно: Липса на отопление

Уважаема г-жо Димитрова,

Поради наводняване на мазетата във Вашия блок/вкл. и абонатната станция/ е изгоряла помпата за отопление.След посещение на застрахователите и оценка на щетите ще се подменят авариралите елементи в абонатната станция.Правят се постъпки за  закупуване на помпи и подмяната им в най-кратки срокове.

  

                                Въпрос от:  Име: василка евтимова

каква е процедурата за подмяна на радиатор и колко струва

Относно:Смяна на радиатор

Уважаема г-жо Евтимова,

Вътрешно отоплителната инсталация/ВОИ/ е Ваша собственост. Подмяната на амортизирани и аварирали елементи от нея е Ваш ангажимент.

Дружеството не поддържа ремонтен екип за ВОИ. Препоръчваме ВИ да потърсите технически компетентни лица, извършващи тази дейност.

 

                                Въпрос от:  Даниела Николаева, Емил Сотиров,г-жа Цветкова, Благослава Алексадрова, Албена Петрова

Относно:Липса на отопление

Всички аварийни екипи работиха денонощно за отстраняване на аварията  в топлоизточник ТЕЦ”Република” и  продължават да работят по топлопреносната мрежа в гр.Перник.

За да получите писмен отговор е необходимо да посетите отдел „Работа с клиенти” в Минна дирекция ет.1 ст.№ 10.

Благодарим на всички!

В момента имаме технически проблем с външните ни телефонни линии, за което се извиняваме.

 

 

                                Въпрос от:  Maрия Григорова

Има ли изобщо някакъв начин човек да се свърже с вас?

Абсолютно нито един от дадените телефони в сайта ви не беше вдигнат, а отговор на изпратено до вас писмо нямам.

  Относно: Телефоните на „Топлофикация-Перник” АД

Уважаема г-жо,

В момента има технически проблем с външните ни телефонни линии, за което се извиняваме.На писма,жалби и молби,подадени в Минна дирекция се отговаря писмено в регламентирания срок.

 

 

               Въпрос от:       Боряна Милушева

На ул. Рашо Димитров, бл. 95, вх. А няма топлоподаване. Имаме  топла вода, но не и парно. Каква е причината? На сайта Ви с новини не е споменато нищо за нашия район.

Относно:Липса на отопление

Уважаема г-жо Милушева,

Моля посочете точен адрес / апартамент/,за да изпратим екип на място и телефонен номер за връзка с Вас.

 

Въпрос от: Гергана Боянова

ул.Стомана бл.1 вх.Д ет.8 ап.22

Откакто е започнал отоплителният сезон радиаторите са студени,няма никакво отопление. Нормално ли е в 21 век да седиме вътре с шапки, шалове и палта!

Относно:Липса на отопление

Уважаема г-жо Боянова,

Изпратеният екип установи, че е блокирал термовентила на Вашия радиатор! Подмяната на амортизирани и аварирали елементи от вътрешно отоплителната инсталация е Ваш ангажимент.

 

Въпрос от: Borislava Borisova

ул.Бл. Гебрев бл.63 вх.Б ет.8 ап.24

Откакто е започнал отоплителният сезон нямаме парно, радяторите са студени.

Въпрос от: Димка Тошева

Otoplenieto e pod sqkakva kritika,plashtame za neshto det ne ni dostavqte, vyzmutitelno e!

ul. Bl. Gebrev bl.63 vg.B

Vkyshti sme oblecheni kato eskimosi!

Относно:Липса на отопление

Уважаеми г-жи Борисова и Тошева,

Изпратихме екип за установяване на Вашия проблем.

Установено е, че във вашето жилище е необходимо да бъде подменен аварирал сферичен кран.Вътрешно отоплителната инсталация/ВОИ/ е Ваша собственост. Подмяната на амортизирани и аварирали елементи от нея е Ваш ангажимент.

 

 

Въпрос от:Кирил Кирилов

Имам блокирана сметка в "Топлофикация",но искам да знам за какъв период от време се отнася.В ст.10 не можаха да ми дадат отговор.Как мога да получа информацията?

Относно:Справки за задължения

Уважаеми г-н Кирилов

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10 А „Правен отдел”.

 

Въпрос от::  : Йорданка Иванова

Здравейте! Въпроса ми е защо на посочените телефони за контакт никой не отговаря? Искам да знам точно какви са задълженията на абонатен номер 0160240008,тъй като  гарсониерата е моя собственост,но имам наемателка.

  Относно:Справки за задължения

Уважаема г-жо Иванова,

Можете да получите справката, която желаете  само в Минна дирекция,ет 1 ,стая № 10.

 

Въпрос от::  Мартин Маринов

Здравейте,

В блок 68 вход В на ул. Р. Димитров кв Мошино парното е много слабо и почти отоплението не се усеща. Така е от както парното бе пуснато този сезон.

Какво може да се направи за да получим по качествено отоплението, което ни се полага?

  Относно:Отопление във вх.В на бл.68 ул.”Р.Димитров”

Днес/02.11.17г./ адреса беше посетен от технически екип.Вашите съседи нямат оплаквания от отоплението.Това, което можете да направите е да оставите телефон за връзка с Вас , за да Ви посети наш представител в удобно за Вас време и да установи проблема.

 

Въпрос от::    : любка  стаменова

господа от топлофикация  перник защо при липса на парно и топла вода вашите телефони  замлъкват и реално вие не съществувате  за нас потребителите ,

  Относно: Телефоните на „Топлофикация-Перник” АД

Уважаема г-жо,

В момента има технически проблем с външните ни телефонни линии, за което се извиняваме.

 

Въпрос от::      : Цветанка  Димитрова

На ул. Лен.Проспект,  Бл. 15, вх. Б, няма парно. Може ли да ми кажете каква е причината.  И дали скоро ще има парно. Благодаря  предварително.

Относно:Липса на отопление

Уважаема г-жо Димитрова ,

Нямате отопление поради аварирала помпа на вътрешно отоплителната инсталация със специфични параметри. Помпата е поръчана и очакваме доставка, след което ще бъде монтирана в абонатната станция.

               Въпрос от::      : Оля Славова

Уважаеми господа,

В блок 4, на ул. Младен Стоянов няма още парно. На 25-ти ноември беше направен опит да го пуснат, после спря и от тогава стоим на студено. Бихте ли обяснили причините.

Относно:Липса на отопление

Уважаема г-жо Славова,

При пускането на отоплението се установи пробив на вътрешно отоплителната инсталация, която е Ваша собственост/на живущите/. Подмяната на амортизирани и аварирали елементи от нея е Ваш ангажимент.Живущите във входа, в който е пробива са уведомени да предприемат необходимите  действия.

 

               Въпрос от::      Теодосия Бойкова Момчилова

Необходимо ли е да предприемем нещо от входа, за да ни бъде пуснато парното отопление. или го пускате поетапно в зависимост от температурата, без каквото и да е действие от наша страна?

Относно:Пускане на отоплението

Уважаема г-жо Момчилова,

Пускаме отоплението в целия град и не е необходимо да предприемате никакви действия.

        Въпрос от::    Мария Райкова

Питам-кога ще се смени тази помпа,защото вече седмица нямаме топла вода.

 

Относно: Неработеща помпа за топла вода на адрес ул.”Ю.Гагарин”бл.35 вх. А

Уважаема г-жо Райкова,

Помпата е поръчана и очакваме доставка, след което ще бъде монтирана в абонатната станция.

 

Въпрос от:: Джулия Стефанова

Кога ще има парно?

Относно: пускане на отопление сезон 2017/2018г.

 

В Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването, чл.3(2) посочва параметрите за пристъпване към включване на отоплението, за което е нужно в три последователни дни средната денонощна температура на външния въздух да е по-ниска от +12 градуса, като се взима под внимание и дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни.

Въпрос от: Ана Тодорова

Здравейте, интересува ме докога са сроковете за сключване на договор с Топлофикация - Перник? И защо никой не отговаря на посочените на сайта телефонни номера? 

Относно: Сроковете за сключване на договор.

 

            Уважаема г-жо Тодорова,

Сключването на договори с „Топлофикация-Перник”АД се извършва Минна дирекция/ет.1,ст.№10/ до края на този месец.

В момента има технически проблем с външните ни телефонни линии, за което се извиняваме.

 

Въпрос от: Венцислава Радославова

Моля да ми изпращате фактурата в електронен вид на електронен адрес хххххх@ххх.ххх

 

Относно: Електронна фактура.

 

            Уважаема г-жо Радославова,

Нямаме практика да изпращаме електронни фактури до имейли, но вие можете да получавате последната си фактурата в електронен вид без регистрация. От нашия сайт в раздела ‚Проверка сметка и електронна фактура‘, след като напишете абонатния си номер, може да изтеглите фактурата си в електронен формат- pdf.

Директният електронен адрес е: http://www.toplo-pernik.bg/Smetki.aspx