Проверка сметка

Частни лица: Абонатен номер:  
За юридически лица- обект или ЕИК:
Състояние на сметките към дата:
Безлихвен период за плащане с отстъпка 13.7%
Дължима сума редовна сметка с лихва
Дължима сума редовна сметка с отстъпка
Изчислена вноска 'Лоялен клиент'

Платилите задълженията си абонати в безлихвенния период
получават 13.7% отстъпка от последната фактура
Задълженията за отчетния месец се зареждат на каси в рамките на 9-12 число от месеца следващ задължението.
Фактурите в електронен вид са достъпни на сайта ни- ‚Проверка сметка‘ няколко дни по късно. Обикновенно в периода 14-18 число от месеца.

...